FORM’s Statement of Support for Ukraine

Statement on Ukraine
March 10, 2022

FORM’s Statement of Support for Ukraine

 

As a global software company with innovation centers in Boston, Denver, Krakow, London, and Kyiv, we at FORM condemn the war Russia has waged on the sovereign nation of Ukraine—the home of many of our brilliant, courageous team members.

Russia’s unprovoked and horrific attacks on innocent Ukrainian citizens must be stopped. The indiscriminate killing of children and elders must be condemned. The flood of millions of refugees across Europe must cease. We bear witness to these crimes against humanity taking place, including yesterday’s bombing of a children’s hospital in Mariupol.

We stand for justice with all Ukrainians and support their right to defend themselves and their democracy. We are humbled by their strength and unity, and in awe of how the spirit of the Ukrainian people has united the world itself since February 24, 2022, in a vision for freedom.

We have implemented measures which have allowed us to focus on the continued security and delivery of our technology and services to our customers and doing everything we can to help ensure the safety of our team members. We have suspended the sale of our software to Russia and embrace compliance with evolving sanctions.

Since the invasion, our teams have worked around the clock to support the relocation of team members away from areas of conflict. Today, our team members are lighting up communities across Poland, Portugal, Germany, Spain, Netherlands, and Ukraine with their humanity and bravery. Others have been called into active duty, and we pray for their safe return. We will continue to support our team members and their well-being and will be making donations to help relieve the suffering in Ukraine and support its rebuilding.

In closing, I thank each team member at FORM for sharing your humanity, and for persisting until all Ukrainians live in peace again.

Ali Moosani, CEO

FORM

10 березня 2022 року

Позиція FORM щодо підтримки України

 

Як глобальна компанія, що займається розробкою програмного забезпечення, з інноваційними центрами в Бостоні, Денвері, Кракові, Лондоні та Києві, ми в FORM засуджуємо війну, яку Росія розпочала з суверенною нацією, Україною, яка є рідним домом для багатьох наших блискучих та відважних членів команди.

Неспровоковані жахливі атаки Росії на невинних громадян України мають бути зупинені.Безрозбірне вбивання дітей та літніх людей має бути засудженим. Наплив мільйонів вимушених біженців до Європи має вщухнути. Ми є свідками злочинів проти людства, таких як нещодавнє бомбардування дитячої лікарні.

Ми виступаємо за правосуддя на боці Українців і підтримуємо їх право захищати себе і свою демократію. Ми приголомшені їх силою і єдністю, і захоплюємося тим, як дух Українського народу об’єднав весь світ з 24 лютого 2022 року ідеєю свободи.

Ми запровадили міри, які дозволили нам зосередитися на подальшій безпеці і поставках наших технологій та сервісів нашим клієнтам, і ми робимо все можливе, щоб переконатися в безпеці членів нашої команди. Ми зупинили продаж нашого програмного забезпечення в Росії і цілком приймаємо і будемо дотримуватися санкцій, що накладаються.

З початку вторгнення наші команди працювали цілодобово над тим, щоб забезпечити переїзд членів нашої команди з місць конфлікту. Насьогодні члени нашої команди осяюють громади в Польщі, Португалії, Німеччині, Іспанії, Нідерландах та Україні своєю людяністю та хоробрістю. Деякі були залучені на службу, і ми молимося за їх безпечне повернення. Ми продовжимо підтримувати членів нашої команди і піклуємося про їх добробут, і будемо робити благодійні внески, направлені на зменшення страждань в Україні і на підтримку її відбудови.

На завершення, я хочу висловити подяку кожному члену команди FORM за те, що ви ділитеся своєю людяністю і за наполегливість у прагненні відновлення мирного життя в Україні.

Ali Moosani, CEO

FORM

Latest Blogs

Stars, Stripes, and Store Insights

Fourth of July Field Team Booster

Team up with GoSpotCheck and our third-party field team and get extra store visits during the holiday surge.

Book a Demo

Schedule a live demo to see FORM in action and learn how it can power productivity from the field.

Get more visibility than ever before this July 4th. Lock in your extended field team by June 14!